FANDOM


Databrottslighet refererar till de brott som sker med hjälp av en dator. Oftast sker brotten över internet vilket gör att det oftast blir svårare att lösa.

Typer av databrottslighet

Då internet skapar kontakt mellan så många olika människor är det lätt för de som vet mer att lura de som vet mindre. Det finns väldigt många sätt att lura nägon på pengar.

Bedrägeri

Negeriabrev är en typ av bedrägeri där brottslingen skickar ett mail till den som skall luras. I mailet är det ofta en historia om hur det finns ett bankkonto med en stor summa pengar som måste kunna flyttas ut från landet. Det som gärningsmannen behöver hjälp med är att måltavlan (den som luras) är att ha ett konto i ett annat land dit pengarna ska skickas. Som tack för att den drabbade hjälper till så erbjuds denna en del av summan. Om man går med på detta så kommer bedrägaren att begära mer och mer pengar för att täcka olika utgifter, som t.ex. olika mutor till banktjänstermän som bedrägaren själv inte kan betala för att pengarna är låsta eller att de inte får sparas till dem. Så länge den drabbade betalar kommer bedrägaren att begära mer och mer pengar.

Om man får ett nigeriabrev bör man följa polisens anvisningar

Svara inte
En korrespondens slutar alltid med att du blir bedragen och av med pengar och i vissa fall även värdefulla saker. I värsta fall kan du själv råka illa ut. Inse att de ofta över 100 miljonerna är alldeles för bra för att vara sant, och att svara bara för att se om det är riktigt gör dig indragen och det kan vara svårt att dra sig ur. Om du tror på pengarna är det särskilt farligt. Många personer luras på stora pengar årligen, trots att bedrägeritypen är ganska känd numera.

Identidetsstöld

Identitetsstöld är i sig en felaktig term då en identitet inte är något immatriellt och således inte kan stjälas. Den korrekta juridiska termen är urkundsförfalskning eller missbruk av urkund. Likväl handlar det om att utge sig för någon som man inte är. Det kan vara allt från att stjäla någons bankkort och stjäla alla pengar från kontot till att stjäla någons inloggning på en hemsida och låtas vara personen som kontot tillhör.

Stöld av känslig eller personlig information

All typ av känslig och personlig information bör skyddas på lämpliga sätt. Att spara bankuppgifter på en dator är till exempel inte att rekomendera då de lätt(are) kan bli stulan.

Personlig

Personlig data och information kan vara allt från att avslöja var du bor till dina bankuppgifter. Dessa är saker som kan användas för att dels beställa saker i ditt namn eller rent av stjäla pengar. Man bör därför se till att skydda sig med hjälp av antivirus och brandväggar. Man bör inte heller spara känslig information på datorn eller lägga ut den på internet.

När man gör skickar känslig data över internet, som till exempel när man går in på sin internetbank, bör man förvisa sig om att kommunikationen mellan webbläsaren och webbsidan är krypterad. Ett lätt sätt att göra det är att kontrollera om hemsidan använder https istället för http. S:et i slutet betyder att trafiken är krypterad och det är då svårare att avlyssna vad som skickas och således svårare att själa den.

Vid bankärenden bör man även se till att följa de rekommendationer som ens bank har. Till exempel som att använda BankID (se E-legitimation) eller liknande.

Arbetsrelaterat

Om man har känslig data som rör arbetet bör man se till att företagat tar åtgärder för att skydda dessa. Denna information kan vara intressant för konkurerande företag eller brottslingar som använder det för utpressning eller försäljning till tredjepart.

PayPal

PayPal är ett företag som låter dig skapa ett konto du använder för att handla på internet. Genom att använda detta konto kan du betala direkt via nätet utan att behöva avslöja dina bankuppgifter. Detta gör det svårare att stjäla från ditt konto. Om man dessutom endast använder det saldo man har på sitt PayPal-konto och endast sätter in pengar när man vet att man har en utgift undviker man att stora summor pengar kan gå förlorade vid en eventuell kapning av kontot.

PayPal kan även hjälpa till att återkalla en betalning om det visar sig att du inte fått en utlovad vara vid en affär om betalningen har gått via PayPal. Det gör att du lättare kan få tillbaka pengarna om du utsätts för ett bedrägeri.

Trygg e-handel

Trygg e-handel är en del av Svensk Distanshandel som hjälper konsumenter att se vilka företag som är säkra att handla av med hjälp av Trygg e-handel certifieringen. Genom att uppfylla Trygg e-handels 12 krav (samt Svensk lag) kan företaget få denna certifiering. Man visar då konsumenten att det är säkert att handla hos företaget.

Här är en sammanfattning på vad Trygg e-handel kräver av företag för att de ska få certifieringen:

 1. Det skall tydlig framgå vad företaget heter och var konsumenten kan vända sig för klagomål.
 2. Företaget skall svara på frågor via e-post inom 48 timmar (gäller vid frågor om faktiska köp eller beställningar under vardagar). Om svar inte kan ges inom 48 timmar skall konsumenten informeras om orsaken. Svaret skall vara personligt.
 3. Konsumenten skall kunna vända sig till företaget för hjälp om reklamation, ångerrätt eller annan hjälp som berör varan/tjänset även om företaget själv inte till handahåller varan/tjänsten.
 4. Det skall tydligt framgå om varan kan användas i Sverige. Det ska även tydligt framgå vad totaltpriset (varupris, moms, avgifter, leveranskostnader etc) är.
 5. Konsumenten skall vid köptillfället informeras om maximal leveranstid för det att beställningen gjorts. Om leverans inte kan ske inom avtalad til skall konsumenten utan dröjsmål informeras. Konsumenten skall då kunna häva köpet utan kostnad.
 6. Konsumenten skall återfå pengarna inom 30 dagar om denne häver köpet.
 7. Konsumentes skall informeras vad som gäller vid ångerrät somt var denna kan vända sig för hjälp med detta. Konsumenten får öppna varan och kontrollera att den fungerar.
 8. Konsumenten skall informeras vad som gäller vid reklamation och var man kan vända sig för hjälp med detta. Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader. Allämna reklamationsnämndens rekommendatioren gäller.
 9. Manualer i fysisk eller digitalt form som avser varan skall medfölja.
 10. Försäljning till minderåriga (under 18 år) får ej ske utan målsmans godkännande.
 11. Företaget skall kunna uppvisa finansiell stabilitet och kog kreditvärdighet.
 12. Företaget skall tillhandahålla säkra metoder för betalning.

För en mer utförlig lista bör man besöka Trygg e-handel.

Även om ett företag har symbolen för Trygg e-handel behöver inte det betyda att företaget faktiskt uppfyller kraven. För att vara säker på att företaget faktiskt har rätt till att använda symbolen (och då är certifierade) bör man se över Trygg e-handels lista med godkännda företag.


Omdömen

Omdömen av ett företag är till stor hjälp när man inte är säker på om ett företag är att lita på. Sällan är man den första som försöker göra affärer med försäljaren. Om företaget inte är att lita på så brukar det gå att söka på namnet och sedan få upp folk som har klagat på att de inte fått sina beställningar eller liknande.

Tradera

Tradera är en hemsida där privatpersoner och företag kan sälja och köpa saker. De har ett omdömessystem där både säljare och köpare kan ge ett omdöme om varandra. Via detta system kan man lätt se vad andra har haft för erfarenheter av en viss användare. Det blir då lätt att se om köparen eller säljaren är att lita på och om man då vill göra äffärer med denne. Om en säljare har väldigt negativt omdöme bör man undvika denna då det ofta tyder på att man inte kan lita på att man får det man har blivit utlovad. Om köparen har dåligt omdöme bör man undvika att sälja till denna då det troligen betyder att pengarna för varan aldrig betalas in.

Rejta

[Rejta är en hemsida där man kan lämna ett omdöme om ett företag. Om du upplevde att företaget gjort allting rätt och du är nöjd med köpet kan du lämna ett gott omdöme för att hjälpa andra att se att man kan handla av företaget. Om du upplevde att företaget inte levererade varan eller inte verkade seriösa eller något annat negativt så kan du lämna ett omdöme där du berättar detta så att andra kan se att man inte bör handla av dem. Det hjälper även företagen som omdömena handlar om att bli bättre då de får veta hur konsumenterna ser dem.

Om man hittar ett företag som man är osäker på bör man söka efter det här. Chansen finns att du hittar företaget och kan få mer information om hurvida de är bra att handla av eller inte.