FANDOM


Nätetikett (även kallat Netikett) är den form av etikett som används på internet. Med etikett menas alltså den form av språk och tilltal individer använder när de kommunicerar med varandra.

Olika språk, olika världar

Beroende på var du är på internet så används olika språk. Om du skriver ett brev till en myndighet så använder du troligen ett mer formellt språk än vad du gör när du skriver till en vän eller familjemedlem. Det är likt hur det är på internet. Om du går med i ett forum som använder ett grovt och hätskt språk så är det troligt att du kommer att anpassa dig till detta och själv använda ett grövre språk än vad du i normal fall brukar göra. Om du däremot går med i ett form där man ser ned på användningen av svordomar och hätska kommentarer så kommer du troligen att avstå från att använda ett sådant språk (eller göra det och bli avstängd från forumet).

Vilket språk som används bestäms oftast av de som bistår med webbplatsen men kan också bestämmas av de som använder den. Vem som bestämmer språket skiljer sig alltså mellan webbplatserna, men då internet i sig ofta styrs av massorna (dvs den stora mängden användare) brukar det vara användarna själva som sätter reglerna för de webbplatser de använder. Om en webbplats inte gör som användarna vill brukar denna tappa användare då de inte kan göra vad de är ute efter.

Flashback och Rainmeter

Om man jämför den typ av nätetikett som förekommer på Flashback och Rainmeter så ser man stora skillnader med vilket språk som används. På flashback används ett grovt språk som ofta kan ses som opassande. På Rainmeters forum så används ett mer formellt språk där kränkningar sällan förekommer och om de gör det så tas inläggen snabbt bort.

Det här pekar på hur olika etikett det är på olika platser på internet.

Anonymitet

Då internet kopplar ihop människor som bor långt bort från varandra och chansen att träffa varandra 'i verkligheten' är liten leder det ofta till att användaren känner en (falsk) känsla av anonymitet. Denna känsla av anonymitet leder ofta till att man säger/skriver saker som man i vardagligt tal när man ser personen man pratar med inte skulle säga. Det blir lättare att använda en mer negativ ton och vara nedsättande för att man inte ser personen man pratar med. Chansen att det man säger ska få liknande konsekvenser på nätet som när man säger dem ansikte mot ansikte är väldigt mycket mindre, vilket leder till att det blir lättare att säga saker då man inte behöver försvara dem - man kan ju bara stänga av datorn så är problemet borta.

Godwins lag

På 1980-talet var Usenet det främsta sättet att dela information med varandra och var ett populärt media att ha disskusioner med andra. Under denna tid så noterade Mike Godwin en fenomen där ju längre en diskussion pågick ju mer troligt var det att referenser till Nazism och Hitler användes. Efter denna upptäckt formulerade han år 1990 den så kallade Godwins lag:

"As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one"

Bumpning

Om en 'tråd' har skapats på ett forum och skaparen anser att denne inte har fått ett svar inom en önskad tid och skriver ännu ett inlägg (d.v.s. att skaparen har skrivit två inlägg i rad) kallas detta för att "bumpa" tråden. Det man gör är alltså att skriva ett nytt inlägg så att det kommer längre upp i listan över trådar och på så vis öka möjligheten att någon ser vad man har skrivit.

Grave digging

Det är inte endast skaparen som kan bumpa en tråd. Om en tråd har varit inaktiv en längre tid (hur lång tid bestäms oftast av forumet) och en användare bestämmer sig för att skriva i denna, trots att den varit inaktiv, kallas detta för grave digging. Man letar upp en tråd som har varit "död" för att försöka få igång den igen.

De flesta webbplatser ser ner på detta. Det föredragna sättet är att skapa en ny tråd om det man ville prata om då de uppgifter som står i den gamla tråden kan vara helt utdaterade och på så sätt irrelevanta.

Troll

Ett "troll" (eller "internettroll") är en individ vars enda syfte är att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner. Ordet i sig kommer från det engeska ordet Trolling (dragrodd på svenska) som är en fisketerm där man låter agnade krokar släpas efter båten i syfta att locka fram fiskarna så att de tar kroken. På liknande sätt lägger internettroll ut agnade krokar för att få andra att svara och kan då skapa gräl eller liknande.

Att "trolla" är ofta inte tillåtet. Om trollning upptäcks är det troligt att användaren stängs av och det som skrivit tas bort.

Flashbacks regler

Flashback har de en del regler som är uppdelade i olika sektinore.

Netikett

 1. Tråd-titlar måste säga vad tråden handlar om.
 2. Tråden måste ligga i rätt forumdel.
 3. Ditt inlägg måste vara relevant för tråden.
 4. Du får inte posta samma sak i flera trådar.
 5. Din avatar och signatur måste gå att visa på en arbetsplats (dvs inte vara pornografisk eller liknande)
 6. Inte kommentera vad moderatorerna gör i trådarna. Dessa skall tas i PM.
 7. Du måste använda "Spoiler"-funktionen om du t.ex. avslöjar slutet i en serie eller film.
 8. Du får inte sprida falska rykten.
 9. Du får inte publicera personuppgifter om icke offentliga personer. Om du publicerar dem måste minst en bokstav eller siffra i varje ord censureras med en asterisk (*).

Regler

 1. Du får inte sprida reklam.
 2. Du får inte sprida upphovsrättsskyddat material.
 3. Hets mot folkgrupp är förbjudet.
 4. Du får inte organisera brottslighet via forumet.
 5. Du får inte sprida pornografi innehållande personer under 18år.
 6. Du får inte avslöja en annan användares identitet. Undatag för de uppgifter som användaren själv utlämnat ges.
 7. Du får inte missbruka alternativa konton. Om du är avstängd med ett är du avstängd med alla.
 8. Grova personagrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot mot andra användare är förbjudet.
 9. All form av narkotikahandel är förbjudet.
 10. Du får inte sprida virus eller skadlig kod.

Övrigt

 1. Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i avstängning.
 2. Dina inlägg måste uppnå en viss kvalitet för att vara tillåtna.
 3. Du måste vara 18år eller äldre för att få använda sidan.
 4. Ditt användarnamn får inte vara förväxlingsbart med en annan användare.