FANDOM


Upphovsrätt är att ha ensamrätt till ett verk som man själv skapat och kan således bestämma vad andra får och inte får göra med verket. Det indikerar även att man är skaparen till verket.

Ideell upphovsrätt

De ideella rättigheterna som man får när man skapar ett verk innefattar för upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket används samt att motsätta sig ändrigar i verket eller att verket görs tillgängl för allmänheten i en form eller sammanhang som kan upplevas kränkande för upphovsmannen.

Om ett exemplar av verket framställs eller görs tillgängligt skall upphovsmannen erkännas i enlighet med vad god sed kräver.

Den ideella upphovrätten som man får när man skapar ett verk går inte att avsäga sig. Är man skaparen till ett verk så är och förblir man skaparen av det. Man kan alltså inte licensiera bort dem. Man kan dock välja att avstå från dem (den ideella upphovsrätten för verket finns då inte och ingen kan återta dem).

Bild

En bild skapad av 196hg. Bilden lyder under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

God sed

Vad som menas med god sed är att något som är svårt att förklara. Det finns ingen egentlig vedertagen definition. Ett exempel från FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) är att en revisor enligt lag måste agera enligt god sed, men ingenstans i lagboken står vad god sed innebär. Det gör det svårt att veta vad god sed rent lagligt innebär.

I vardagen kan man dock se det som att gör så som andra gör, så blir det bra. Om du utför ditt handlad likt resterande invånare och med respekt så bör du följa god sed. Detta är dock inte helt säkerligen den korrekta meningen då innebörden tycks vara otydlig och skilja sig från person till person.

Ekonomisk upphovsrätt

De ekonomiska rättigheterna till ett verk innebär rätten att tillåta eller förbjuda varje form av kopiering samt rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. De ekonomiska rättigheterna är alltså rätten att bestämma över varje direkt, indirket, tillfällig eller permanent framställning av ett exemplar av verket oavsett form eller metod får ske, oavsett om det är hela eller bara delar av verket.

De ekonomiska rättigheterna kan licensieras till någon annan än den skaparen av verket.